Aanpak
Wij geven de voorkeur aan samenwerking met onze klanten. Immers, zonder waardevolle informatie van onze klanten, is onze kennis en ervaring minder effectief.

IBCO is een co÷peratie van experts die kwaliteit het belangrijkst vinden. Dat maakt noodzakelijk dat er samengewerkt wordt met onze locale experts. Om een marktonderzoek voor een exporterend bedrijf uit te voeren, is het vaak nodig dat de hulp van locale fiscale en juridische krachten en import- en exportconsultants ingeroepen wordt.

Als een onderzoek erg complex is, zal het volgens een goed doordacht tijdschema plaatsvinden in verschillende fasen om de doelstellingen van onze klant te garanderen. Er wordt een goed gefundeerd rapport gepresenteerd dat de klant in staat stelt een eindbeslissing te nemen.
De complexiteiten van alle aspecten van im- en export maakt het noodzakelijk dat er met zorg omgegaan wordt met de gemeenschappelijke belangen. Om deze doelen te bereiken is zeer nauwe samenwerking nodig tussen de klant en onze experts. Een ruimdenkende en een directe benadering, gebaseerd op wederzijdse vertrouwen en respect, bepaalt de positieve uitkomst van onze diensten.