IRAN
Klik hier voor de Iran Consultant.

Algemene gegevens
Oppervlakte:  1.648.000 km2 (47x Nederland)
Hoofdstad: Teheran
Inwonertal: 62 miljoen (1998)
Bevolkingsdichtheid: 38 inwoners per km2
Taal: Perzisch (Farsi)

Handelsbetrekkingen met Nederland
Nederlandse uitvoer:    fl 365 miljoen (1999)
- belangrijke producten    Voeding , chemische
Nederlandse invoer:    fl 943 miljoen (1999)
- belangrijke producten    Olie en olieproducten
Investeringen vanuit Nederland: Onbekend
Investeringen in Nederland: Onbekend

Economische gegevens
BBP:   US$ 94,1 miljard (1997)
Economische groei:    5,9% (1996), 3,0%(1997), 1,8% (1998)
BBP per capita:    US$ 1.780 (1997 Wereldbank)
Inflatie:    29% (1996), 17% (1997), 22,9 (1998)
Beroepsbevolking per sector:    Landbouw & Visserij 33%, Industrie & Bouw 24,5%, Handel & Diensten 38,8%, Overige 3,8%
Uitvoer:    US$ 14,2 miljard (1999)
- belangrijke producten    olie en gas, Perzische tapijten
- belangrijkste partners    Japan, ItaliŽ, Frankrijk, Duitsland, Nederland
Invoer:    US$ 17,6 miljard (1999)
- belangrijke producten    Voedsel, basismaterialen en halffabrikaten, transportmiddelen, chemische producten
- belangrijkste partners    Duitsland, Japan, ItaliŽ, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk
Valuta:    Iraanse Riyaal (IRR)
Buitenlandse schuld:    US$ 22 miljard (1999)
Debt-service ratio:    23,4% (1995)
Saldo handelsbalans:    US$ 1,7 miljard overschot (1999)
Lopende rekening betalingsbalans:    US$ 3,5 miljard overschot (1995/1996)

Economische situatie
De export van Iran wordt gedomineerd door olie. Ruim 80% van de exportopbrengsten en 40% van overheidsinkomsten zijn afkomstig uit de oliesector. Daarnaast beschikt Iran over de op ťťn-na-grootste gasreserves ter wereld.
Iran is een land met een relatief open handelstraditie. Een voortgezette aflossing van de buitenlandse schulden zal een gunstig effect hebben op de kredietwaardigheid van Iran.
De Iranese economie is betrekkelijk gediversifieerd, met name waar het de landbouw- en industriŽle sectoren betreft. Het land heeft in vergelijking met andere landen in de regio een goed ontwikkelde particuliere sector, die voornamelijk bestaat uit het midden- en kleinbedrijf.
De transitofunctie van Iran zal de komende jaren toenemen.
Buitenlandse investeringen blijven op een laag niveau steken, vanwege de slechte wetgeving hieromtrent. Buitenlandse investeringen in de olie- en gassector zijn vooralsnog beperkt vanwege de Amerikaanse sancties tegen bedrijven die meer dan 20 miljoen US dollar in deze branche investeren.
De werkloosheid vormt het grootste economische en sociale probleem in Iran. Officieel bedraagt het werkloosheidscijfer 13,3%, doch in werkelijkheid ligt deze rond de 25%. Ieder jaar betreedt een miljoen nieuwe mensen de arbeidsmarkt en met name onder de jongeren (70% van de bevolking is jonger dan 30 jaar) is de werkloosheid groot en de roep naar een beter toekomstperspectief klinkt luid.

Exportfinanciering
Exportkredietverzekering van de NCM is zowel kortlopend als middellang mogelijk voor Iran. Men kan gebruik maken van
1.
het Programma Economische Samenwerkingsprojecten (PESP) dat haalbaarheidsstudies ten behoeve van exporttransacties mogelijk maakt;
2.
het Besluit Subsidies Exportfinanciering (BSE; of 'matching fonds'): in het geval een buitenlandse onderneming wordt gesteund door haar overheid bij de financiering van een aanbieding voor een exporttransactie, kan de Nederlandse overheid door middel van rentesubsidies of schenkingen uit dit 'matching fonds' een Nederlandse exporteur in staat stellen een vergelijkbare aanbieding te doen;
3.
de Regeling Herverzekering Investeringen, die herverzekering mogelijk maakt van Nederlandse particuliere investeringen tegen politieke risico's;
4. het programma Particuliere Ontwikkeling Participatiemaatschappijen (POPM), dat beoogt middelgrote en kleine industrieŽn te stimuleren om joint-ventures aan te gaan met bedrijven in ontwikkelingslanden. Maximaal 50% van het geÔnvesteerde bedrag kan bij POPM verzekerd worden tegen commerciŽle risico's.