Export Subsidies & Regelingen

Er zijn tal van diverse export subsidies & regelingen van toepassing voor MKB ondernemingen op het gebied van internationaal ondernemen.

Enkele export subsidies & regelingen zijn:

(PSB) Programma Starters op Buitenlandse Markten:
Het PSB-(subsidie) programma stimuleert MKB bedrijven om te gaan exporteren naar Nieuwe markten

(PESP) Programma Economische samenwerking projecten:
Heeft als doel de export naar en de economische samenwerking met opkomende markten te bevorderen. Via PESP kunt u in aanmerking komen voor een opdracht voor de activiteiten als, projectidentificatie, studies ter voorbereiding van een investering, haalbaarheidsstudies,stages en uitzending van Nederlandse en buitenlandse deskundigen

JOP (Joint Venture Programma Phare/Tacis :
Ondersteunt bedrijven (met name MKB ondernemingen) bij het aangaan van samenwerkingsverbanden met partners in Midden- en Oosten en MongoliŽ. Zowel joint ventures als joint production en joint marketing agreements komen voor steun in aanmerking

(PSO) Programma Samenwerking Oost Europa en (PSOM ) Opkomende Markten:
Zijn bedoeld als aanjager van activiteiten van Nederlandse bedrijven in Midden- en Oost Europa en andere opkomende markten. Deze programma's kennen een projectmatige opzet waarvoor voorstellen kunnen worden ingediend.

(ERR) Exportrisico reserve:
De ERR maakt het Nederlandse exporteurs die jaarlijks voor < FL 200.000,- exporteren mogelijk een aparte fiscale reserve te vormen voor debiteuren- valuta risico's, opgelopen bij vorderingen op het buitenland.

Afhankelijk van sector, ervaring en (financiŽle) draagkracht zijn er ook de andere subsidies & regelingen toegankelijk voor het MKB. Wij kunnen uw onderneming hierin adviseren en ondersteunen.